2018 YILI ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Amacımız; kaliteli ve istikrarlı üretim yaparak müşterilerimizin satın aldığı ürünlerden maksimum düzeyde memnun kalmasını sağlamaktır. Bunun için; firmamızın yetenekli ve kalifiye personel istihdamını ve kaliteli Buğday alımını sağlayarak, hijyenik şartlarda “Un” üretimi yapmak, işletmemizdeki tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

 

ÜST YÖNETİMİ OLARAK;

 1. Entegre yönetim sistemlerini uygulayarak, sürekliliğini ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak,
 2. Ulusal ve uluslar arası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,
 3. Müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini sağlayarak müşteri odaklı çalışmak,
 4. Sürekli iyileştirme ve gelişme sağlayarak, verimliliği arttırmak ve en üst seviyeye çıkmak,
 5. Personelimizi sürekli eğiterek; kalite ve gıda güvenliği hakkında bilinçli ve sorumluluk sahibi, eğitimli ve kalifiye personelle çalışmak,
 6. İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, tarladan sofraya gıda zinciri içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla gıda güvenliği konusunda etkin iletişimi sağlamak.
 7. Üretim faaliyetlerimizi ilgilendiren  tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
 8. Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışmak,
 9. Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi doğal kaynakların kullanımını  azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,
 10. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 11. Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler vermek,
 12. İş yerimizdeki tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırmak.
 13. İş kazalarının oluşmaması için risk analizleri yapmak,
 14. İsg yönetim programlarını uygulamak, denetlemek ve sürekli iyileştirmek, Taahhüdünü veriyoruz.

 

Selçuk AYDINALP

GENEL MÜDÜR